Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » „AKTYWNI po 50-tce”

„AKTYWNI po 50-tce”

„AKTYWNI   po  50-tce”

 

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

 

Cel główny programu:

 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 50 roku życia, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w oparciu o nowe rozwiązania zawarte w ustawie z dnia 14 marca 2014r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Przewidywana liczba miejsc pracy: 40

 

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres 12 miesięcy w kwocie połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesiecznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

 

Pracodawca ma obowiązek do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia przez okres 6 miesięcy.

 

Wnioski od organizatorów miejsc pracy przyjmowane będą od dnia 01.07.2014r.

 

Wnioski należy składać wyłącznie w formie pisemnej w sekretariacie urzędu, pok. Nr 17 na I piętrze w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30, na drukach obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej.

O sposobie rozpatrzenie wniosku organizatorzy będą informowani do 30 dnia od złożenia wniosku.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 642 24 78 wew. 114 lub osobiści w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, w godzinach 7.30 – 15.30 pokój 14 (I piętro).

Liczba wyświetleń: 1235
Rejestr zmian
Autor: Barbara Wszół
Opublikował(a): Barbara Wszół (2014-07-10 10:34:57)
Zredagował(a): Barbara Wszół (2014-09-03 12:03:49)