Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » „Młodzi i Aktywni” (II)

„Młodzi i Aktywni” (II)

W 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy będzie realizował projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dąbrowskim (II) –„Młodzi i Aktywni ” wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowany przez Unię Europejską z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 30.06.2017 r.
Budżet projektu: 3 143 312,29 zł, w tym kwota dofinansowania z UE: 2 888 389,66 zł

 

Celem projektu jest aktywizacja i pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom młodym  w wieku od 18 do 29 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej  jako osoby bezrobotne, zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

 

Do uczestnictwa w projekcie, spośród wyżej wymienionej grupy, będą kierowane przede wszystkim:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych

Osoby bezrobotne w ramach projektu zostaną objęte kompleksowym i indywidualnym pośrednictwem pracy w zakresie doboru oferty pracy zgodnie z kwalifikacjami i  kompetencjami i  poradnictwem zawodowym w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

 

W ramach projektu tut. Urząd zostaną zrealizowane następujące formy aktywizacji:

 • staż – nabywanie praktycznych umiejętności do wykonywania danego zawodu - planowana liczba uczestników: 173,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – wsparcie osób młodych w założeniu i prowadzeniu poprzez udzielenie bezzwrotnej dotacji - planowana liczba uczestników: 36,
 • prace interwencyjne – wsparcie zatrudnienia osoby młodej u pracodawcy stanowiące zachętę do zatrudnienia - planowana liczba uczestników: 50,
 • bony na zasiedlenie – wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z znalezieniem pracy w miejscu zamieszkania- planowana liczba uczestników: 17.
 • Bony stażowe – planowana liczba uczestników: 30
 • Szkolenia  – nabywanie, podwyższanie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji , niezbędnych do podjęcia zatrudnienia - planowana liczba uczestników: 65
 • Bony szkoleniowe– planowana liczba uczestników: 10

Rekrutacja uczestników do projektu odbędzie się w okresie 01.01.2016-31.12.2016 r., do wyczerpania środków finansowych, zaplanowanych na poszczególne formy wsparcia.

 

Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników efektywności zatrudnieniowej:

 • Dla uczestników niekwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 43%,
 • Dla uczestników z niepełnosprawnościami - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%,
 • Dla uczestników długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%,
 • Dla uczestników o niskich kwalifikacjach - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 48%,

Staże:
Anna Warzecha – tel. 14 642-24-78 wew. 115, pokój 315

 

Środki na podjęcie działalności gospodarczej:
Magdalena Ciuruś  – tel. 14 642-24-78 wew. 115, pokój 115

 

Prace interwencyjne:
Barbara Wardzała  – tel. 14 642-24-78 wew. 114, pokój 314

 

Szkolenia:

Beata Świątek-Duda – tel. 14 642-24-78 wew. 110, pokój 110

 

Informację na temat wydawania bonów stażowych, szkoleniowych oraz na zasiedlenie, osoby bezrobotne mogą uzyskać u swojego doradcy klienta.


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF PLAKAT 2016-04-22 1.36MB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 820
Rejestr zmian
Autor: Barbara Wszół
Opublikował(a): Barbara Wszół (2016-02-15 12:12:19)
Zredagował(a): Barbara Wszół (2016-11-14 12:21:02)