Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane » "Młodzi i Aktywni" (III)

"Młodzi i Aktywni" (III)

W 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy będzie realizował projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dąbrowskim (III) –„Młodzi i Aktywni ” wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowany przez Unię Europejską z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 30.07.2018 r.

Budżet projektu: 6 542 730,96 zł, w tym kwota dofinansowania z UE: 6 012 115,48 zł

 

Celem projektu jest aktywizacja i pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom młodym  w wieku od 18 do 29 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej  jako osoby bezrobotne, zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

 

Do uczestnictwa w projekcie, spośród wyżej wymienionej grupy, będą kierowane przede wszystkim:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych

Osoby bezrobotne w ramach projektu zostaną objęte kompleksowym i indywidualnym pośrednictwem pracy w zakresie doboru oferty pracy zgodnie z kwalifikacjami i  kompetencjami i  poradnictwem zawodowym w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

W ramach projektu tut. Urząd zostaną zrealizowane następujące formy aktywizacji:

 • staż – nabywanie praktycznych umiejętności do wykonywania danego zawodu - planowana liczba uczestników: 400,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – wsparcie osób młodych w założeniu i prowadzeniu poprzez udzielenie bezzwrotnej dotacji - planowana liczba uczestników: 100,
 • prace interwencyjne – wsparcie zatrudnienia osoby młodej u pracodawcy stanowiące zachętę do zatrudnienia - planowana liczba uczestników: 80,
 • bony na zasiedlenie – wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z znalezieniem pracy w miejscu zamieszkania- planowana liczba uczestników: 60.
 • Szkolenia  – nabywanie, podwyższanie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji , niezbędnych do podjęcia zatrudnienia - planowana liczba uczestników: 130
 • Bony szkoleniowe– planowana liczba uczestników: 30

Rekrutacja uczestników do projektu odbędzie się w okresie 01.01.2017-20.07.2018 r., do wyczerpania środków finansowych, zaplanowanych na poszczególne formy wsparcia.

 

Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników efektywności zatrudnieniowej:

 • Dla uczestników niekwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 43%,
 • Dla uczestników z niepełnosprawnościami - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%,
 • Dla uczestników długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%,
 • Dla uczestników o niskich kwalifikacjach - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 48%,

Staże:
Anna Warzecha – tel. 14 642-24-78 wew. 315, pokój 15

 

Środki na podjęcie działalności gospodarczej:
Magdalena Ciuruś  – tel. 14 642-24-78 wew. 115, pokój 15

 

Prace interwencyjne:
Barbara Wardzała  – tel. 14 642-24-78 wew. 314, pokój 14

 

Szkolenia:

Beata Świątek-Duda – tel. 14 642-24-78 wew. 110, pokój 10

 

 

Informację na temat wydawania bonów szkoleniowych oraz na zasiedlenie, osoby bezrobotne mogą uzyskać u swojego doradcy klienta.


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

 

Liczba wyświetleń: 332
Rejestr zmian
Autor: Barbara Wszół
Opublikował(a): Barbara Wszół (2017-02-08 12:31:47)
Zredagował(a): Barbara Wszół (2017-02-13 12:06:57)