Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » "Szybki Start" (II)

"Szybki Start" (II)

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w roku 2016 i 2017 realizuje projekt pn. .Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie dąbrowskim (II) „Szybki Start” wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 30.06.2017 r.
Wartość projektu: 1 717 726,94 zł

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w powiecie dąbrowskim zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy i zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 

       a)  osoby powyżej 50 roku życia,

       b)  osoby o niskich kwalifikacjach,

       c)  osoby długotrwale bezrobotne,

       d)  osoby z niepełnosprawnościami,

       e)  kobiety

 

Każdy uczestnik projektu skorzysta z co najmniej 3 form wsparcia dobranych indywidualnie dla każdego uczestnika (wynikające z IPD), w tym obligatoryjnie co najmniej poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy.

 

W ramach projektu planuję się realizację:

  1. Staży – 75 uczestników
  2. Prac interwencyjnych – 35
  3. Szkoleń zawodowych – 70
  4. Jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 43

Rekrutacja do uczestnictwa w projekcie będzie trwać do wyczerpania środków finansowych, zaplanowanych na poszczególne formy wsparcia.

 

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

 

Staże:
Katarzyna Zych – pokój  115, tel. 14 642 31 78 wew. 215

 

Prace interwencyjne:
Barbara Wardzała – pokój 114 tel. 14 642 31 78 wew. 314

 

Środki na podjęcie działalności gospodarczej:

Magdalena Ciuruś – pokój 115, tel. 14 642 31 78 wew. 115

 

Szkolenia zawodowe:

Beata Światek-Duda – pokój 110, tel.tel. 14 642 31 78 wew. 110

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF PLAKAT 2016-04-22 1.36MB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 465
Rejestr zmian
Autor: Barbara Wszół
Opublikował(a): Barbara Wszół (2016-02-15 12:23:00)
Zredagował(a): Barbara Wszół (2016-11-14 12:22:50)