Jesteś tutaj: Strona główna » Realizowane » "Szybki Start" (III)

"Szybki Start" (III)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej w roku 2017 i 2018 realizuje projekt pn. .Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie dąbrowskim (III) „Szybki Start” wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 30.06.2018 r.


Wartość projektu:  1 801 317,54 PLN

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy w powiecie dąbrowskim zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy i zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

       a)  osoby powyżej 50 roku życia,

       b)  osoby o niskich kwalifikacjach,

       c)  osoby długotrwale bezrobotne,

       d)  osoby z niepełnosprawnościami,

       e)  kobiety

 

Każdy uczestnik projektu skorzysta z co najmniej 3 form wsparcia dobranych indywidualnie dla każdego uczestnika (wynikające z IPD), w tym obligatoryjnie co najmniej poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy.

W ramach projektu planuję się realizację:

  1. Staży – 100 uczestników
  2. Prac interwencyjnych – 37 uczestników
  3. Szkoleń zawodowych – 60 uczestników
  4. Jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 33

Rekrutacja do uczestnictwa w projekcie będzie trwać do wyczerpania środków finansowych, zaplanowanych na poszczególne formy wsparcia.

 

  

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

 

Staże:
Katarzyna Zych – pokój  115, tel. 14 642 31 78 wew. 215

 

Prace interwencyjne:
Barbara Wardzała – pokój 114 tel. 14 642 31 78 wew. 314

 

Środki na podjęcie działalności gospodarczej:

Magdalena Ciuruś – pokój 115, tel. 14 642 31 78 wew. 115

 

Szkolenia zawodowe:

Beata Światek-Duda – pokój 110, tel.tel. 14 642 31 78 wew. 110

  

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Liczba wyświetleń: 234
Rejestr zmian
Autor: Barbara Wszół
Opublikował(a): Barbara Wszół (2017-02-13 11:06:02)
Zredagował(a): Barbara Wszół (2017-02-13 12:06:16)