Jesteś tutaj: Strona główna » Zakończone » "Szybki Start"

"Szybki Start"

 

 

Powiatowy  Urząd  Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej realizuje projekt Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie dąbrowskim (I) „Szybki Start” wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Okres realizacji projektu: 01.05.2015 r. – 30.06.2016 r.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 878 000,00 zł


Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie dąbrowskim.

 

 

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu na poziomie:
a) osób powyżej 50 r. ż.
b) osób niskokwalifikowanych
c) osób długotrwale bezrobotnych
d) osób z niepełnosprawnościami
e) kobiet, które nie zostały zakwalifikowane do żadnej z w/w grup priorytetowych

 

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby w wieku 30 lat i więcej zakwalifikowane do I profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub II profilu pomocy (tzw. wymagający wsparcia). W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio
dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W ramach projektu można skorzystać z:
- pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego,
- stażu,
- prac interwencyjnych,
- szkolenia indywidualne,
- dotacji.

 

 

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF Plakat projektu "Szybki Start" 2015-11-27 181.25kB POBIERZ
Liczba wyświetleń: 529
Rejestr zmian
Autor: Piotr Kilian
Opublikował(a): Piotr Kilian (2015-11-27 08:58:49)
Zredagował(a): Barbara Wszół (2016-02-15 12:02:41)