Jesteś tutaj: Strona główna » Kontakt do urzędu pracy

Kontakt do urzędu pracy

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od dnia 23.03.2018r. 
nowa strona BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej

 

dostępna jest pod nowym adresem:

 

https://bip.malopolska.pl/pupwdabrowietar

 

Dotychczasowa strona BIP nie jest już aktualizowana!

 

 

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 33
33-200 Dąbrowa Tarnowska
woj. małopolskie
P O L S K A


e-mail: krda@praca.gov.pl

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 

tel.:

(14) 642-24-78

(14) 642-31-78

(14) 642-43-27

(14) 655-42-00

(14) 655-42-01
fax:(14) 642-24-78 wew. 250

 

 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku
Poniedziałek - Piątek od 7.30 do 15.30

Przyjmowanie stron od poniedziałku do piatku
w godzinach od 8.00 do 14.00


Godziny wypłaty zasiłków w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Jagiellońska 1
Poniedziałek - Piątek od 8.00 do 14.00

 

 

­

Dyrekcja

 Dyrektor

 mgr Stanisław Początek

 

 Z-ca Dyrektora

 mgr Mariola Kobos

 

Referat Organizacyjno - Administracyjny

 

 Sekretariat

 mgr Ewelina Niemiec (Sekretarka)

(14) 642-24-78 wew. 117;

pokój 17

 mgr Monika Chrabąszcz

(14) 642-24-78 wew. 119,

pokój 19

 mgr Jan Sipior (Starszy referent)

(14) 642-24-78 wew. 119;

pokój 19

 

mgr Barbara Wszół (Inspektor Ochrony Danych, Starszy Inspektor)


Prowadzi sprawy z zakresu: ochrony danych, opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, przygotowywanie informacji statystycznych dla potrzeb analizy rynku pracy, 

nadzór nad funkcjonowaniem systemu komputerowego

 

(14) 642-24-78 wew. 126;

pokój 26

lic. Piotr Kilian (Informatyk)

 

Prowadzi sprawy z zakresu: administrowanie siecią i systemem informatycznym, rozwijanie i modernizowanie systemu sieci informatycznej w siedzibie PUP

(14) 642-24-78 wew. 126;

pokój 26

 

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) - 
Dział Usług Rynku Pracy

 

 

 Kierownik Działu Usług Rynku Pracy

 mgr Agnieszka Nowak

 

(14) 642-24-78 wew. 107;

pokój 7

 

Teresa Kołodziej (Pośrednik pracy - Doradca klienta) - Stanowisko nr 2

 

Prowadzi sprawy z zakresu: obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, wydawanie skierowań do pracy w związku ze zgłoszoną do PUP ofertą pracy

 

(14) 642-24-78 wew. 209;

pokój 9

 

mgr Dominka Siewierska (Pośrednik pracy - Doracda Klienta) - Stanowisko nr 3

 

Prowadzi sprawy z zakresu: obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, wydawanie skierowań do pracy w związku ze zgłoszoną do PUP ofertą pracy

 

(14) 642-24-78 wew. 309;

pokój 9

 

mgr Kamil Sak (Pośrednik pracy - Doradca klienta) - Stanowisko nr 4

 

Prowadzi sprawy z zakresu: obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, wydawanie skierowań do pracy w związku ze zgłoszoną do PUP ofertą pracy,
rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudoziemcowi oraz wydawanie zezwoleń na pracę sezonową

 

(14) 642-24-78 wew. 409;

pokój 9

 

Jadwiga Dziedzic (Pośrednik pracy - Doradca klienta) - Stanowisko nr 5

 

Prowadzi sprawy z zakresu: obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, wydawanie skierowań do pracy w związku ze zgłoszoną do PUP ofertą pracy

 

(14) 642-24-78 wew. 509;

pokój 9

 

Maria Pyzik (Pośrednik pracy - Doradca klienta) - Stanowisko 6

 

Prowadzi sprawy z zakresu: obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, wydawanie skierowań do pracy w związku ze zgłoszoną do PUP ofertą pracy

 

(14) 642-24-78 wew. 609;

pokój 9

 

Mariola Bator (Pośrednik pracy - Doradca klienta) - Stanowisko nr 7

 

Prowadzi sprawy z zakresu: przyjmowanie i upowszechnianie ofert pracy, przyjmowanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami

 

(14) 642-24-78 wew. 106;

pokój 6

 

Grażyna Berger (Pośrednik pracy - Doradca klienta) - Stanowisko nr 8

 

Prowadzi sprawy z zakresu: przyjmowanie i upowszechnianie ofert pracy, przyjmowanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami

 

(14) 642-24-78 wew. 206;

pokój 6

 

mgr Beata Świątek - Duda (Specjalista ds. rozwoju zawodowego - Doradca klienta)

 

Prowadzi sprawy z zakresu: Szkolenia, Studia podyplomowe, obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy

 

(14) 642-24-78 wew. 212;

pokój 12A

 

mgr Lucyna Dudek (Specjalista ds. rozwoju zawodowego - Doradca klienta)

 

Prowadzi sprawy z zakresu: Szkolenia, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy

 

(14) 642-24-78 wew. 212;

pokój 12A

 

lic. Bania Maria (Doradca zawodowy - Doradca klienta)

 

Prowadzi sprawy z zakresu: obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, realizacja poradnictwa zawodowego

 

(14) 642-24-78 wew. 112; pokój 12
 

mgr Ewa Klimek (Doradca Zawodowy - stażysta)

 

Prowadzi sprawy z zakresu: obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, realizacja poradnictwa zawodowego

 

(14) 642-24-78 wew. 112; pokój 12

 

mgr Wioletta Lech (Doradca Zawodowy - Doradca klienta)

 

Prowadzi sprawy z zakresu: obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, realizacja poradnictwa zawodowego

 

(14) 642-24-78 wew. 113; pokój 13
 

mgr Joanna Kilian (Doradca zawodowy - Doradca klienta)

 

Prowadzi sprawy z zakresu: obsługa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, realizacja poradnictwa zawodowego

 

(14) 642-24-78 wew. 113; pokój 13

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) -

Referat Instrumentów Rynku Pracy

 

 

 Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy

 Barbara Jasnosz

 

(14) 642-24-78 wew. 111;

pokój 11

 

lic. Barbara Wardzała (Specjalista ds. programów)

 

Prowadzi sprawy z zakresu:  prace interwencyjne, roboty publiczne, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia

 

(14) 642-24-78 wew. 215;

pokój 15

 

mgr Grażyna Dzięgiel-Pietras (Specjalista ds. programów)

 

Prowadzi sprawy z zakresu: refundacja kosztów wynagrodzenia i składek ZUS za bezrobotnych do 30 roku życia, bon na zasiedlenie, prace społeczno-użyteczne

 

(14) 642-24-78 wew. 115;

pokój 15

 

mgr Agnieszka Szajor (Specjalista ds. programów)

 

Prowadzi sprawy z zakresu: staże finansowane ze środków Funduszu Pracy i środków rezerwy

 

(14) 642-24-78 wew. 114;

pokój 14

 

mgr Anna Swół (Specjalista ds. programów)

 

Prowadzi sprawy z zakresu: staże w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

(14) 642-24-78 wew. 214;

pokój 14

 

lic. Katarzyna Zych (Specjalista ds. programów)

 

Prowadzi sprawy z zakresu: staże w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

(14) 642-24-78 wew. 214;

pokój 14

 

mgr Magdalena Ciuruś (Specjalista ds. programów)

 

Prowadzi sprawy z zakresu: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 

(14) 642-24-78 wew. 110;

pokój 10

 

Referat Informacji, Ewidencji i Świadczeń

 

 

 

 Kierownik Referatu Ewidencji i Świadczeń

 mgr Elżbieta Grabowska

 

(14) 642-24-78 wew. 105;

pokoj 5

 

mgr Loraj Katarzyna (Referent ds. rejestracji)

 

Prowadzi sprawy z zakresu: rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy

 

(14) 642-24-78 wew. 108;

pokój 8

 

mgr Olszewska Lidia (Specjalista ds. ewidencji i świadczeń)

 

Prowadzi sprawy z zakresu: e-rejestracja, naliczanie, generowanie list wypłat dla osób bezrobotnych, realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 

 

(14) 642-24-78 wew. 103;

pokój 3

 

lic. Fido Beata (Specjalista ds. ewidencji i świadczeń)

 

Prowadzi sprawy z zakresu: e-rejestracja, naliczanie, generowanie list wypłat dla osób bezrobotnych, realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

 

(14) 642-24-78 wew. 103;

pokój 3

 

mgr Furgał Dariusz (Specjalista ds. ewidencji i świadczeń)- Stanowisko nr 1

 

Prowadzi sprawy z zakresu: obsługa osób pobierających świadczenia, wydawanie zaświadczeń

 

(14) 642-24-78 wew. 204;

pokój 4

 

Tabor Jolanta (Specjalista ds. ewidencji i świadczeń) - Stanowisko nr 3

 

Prowadzi sprawy z zakresu: obsługa osób pobierających świadczenia, wydawanie zaświadczeń

 

(14) 642-24-78 wew. 204;

pokój 4

 

Referat Finansowo - Księgowy

 

 

 Kierownik Referatu Finansowo - Księgowego

 Barbara Margosiak (Główny księgowy)

 

(14) 642-24-78 wew. 123;

pokój 23

 

mgr Paulina Szkotak (Starszy inspektor)

 

Prowadzi sprawy z zakresu: rozliczenie i ewidencjonowanie operacji współfinansowanych z EFS

 

(14) 642-24-78 wew. 123;

pokój 23

 

mgr Agata Doroż (Starszy inspektor)

 

Prowadzi sprawy z zakresu: księgowość FP

 

(14) 642-24-78 wew. 124;

pokój 24

 

Lucyna Kopytko (Starszy inspektor)

 

Prowadzi sprawy z zakresu: księgowość budżetowa

 

(14) 642-24-78 wew. 124;

pokój 24

 

 

Liczba wyświetleń: 29239
Rejestr zmian
Autor: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Opublikował(a): Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:31:57)
Zredagował(a): Barbara Wszół (2018-05-30 12:16:15)